AMSPM, AM Security & Process Monitoring, Beveiligingsbedrijf-limburg-Roermond, Alarmsysteem, Camera's, Installatie,

Brand- en gasdetectie


Brand- en gasdetectie is zonder twijfel de meest essentiële vorm van beveiliging. Buiten reguliere brand- en gasbeveiliging installeren wij ook thermische camera's voor vroegtijdige brandpreventie.


Sinds 1 Juli 2022 is het verplicht om in woonhuizen een rookmelder die voldoet aan de NEN-2555 per verdieping op te hangen.  


NEN-14604, brandmelders, brandbeveiliging, rookmelder, optische rookmelder, rook- en hittemelders, goedkoop, veiligheid, brandveiligheid, bedraad, draadloze rookmelder, draadloze brandmelder, branddetectie, gasbeveiliging, brandmeldsysteem, gekoppelde melders, koolstofmonoxide, brandalarm, sirenes,